Інформаційні технології

Інформаційні технології

Elektronic centre of the information business – електронний центр інформаційного бізнесу http://serpiko.info serpiko@i.ua

Інформація — нематеріальна!

Знання уже може проявити отриману інформацію у формі.

Але тільки Мудрість здатна застосувати форму не завдаючи шкоди!!!”
І. Хомин

Електронні версії книг: “Бізнесмен — людина справи”

ІТ-Сфера: системний електронний бізнес “ПЕРШИЙ КРОК…”
© Serpiko Ukraine eBook

BUSINESS_ANALITYCS

Аналітик це людина, яка здатна охопити єдиним поглядом увесь процес дії системи, ще до її реалізації! Це можна назвати шостим почуттям, інтуїцією, передбаченням — неважливо. Він (аналітик) повинен брати на себе відповідальність перед групою (командою) своїх однодумців для пропагування наступного кроку розвитку системи.

Тому, інформаційна модель розвитку системи дає відповідь, як охопити одним поглядом увесь процес дії реалізації системи! Але як, яким чином створити дану інформаційну модель? Як зрозуміти та передати іншим принцип дії цієї моделі? І по-третє — чому властиво саме ця модель нам потрібна?

ІНФОРМАЦІЯ — це інструмент для реалізації ідеї або ідей в матерії фізичного плану Землі.

АНАЛІТИКА — це засіб для створення інформаційної (словесно,— графічно,— математичної) моделі через формотворчий процес.

З вищенаведеного абзацу випливає цілком логічне запитання: “А можлива помилка в моделі, яку пропонує аналітик?” Відповідь — так! Помилка можлива! І скажу навіть більше — від помилки ніхто не застрахований!

Визнання аналітиком хибності своєї аналітичної довідки, а також вміння звести ризики до мінімуму, якщо група, з подання аналітика, пішла – скажімо так — довшим шляхом для отримання результату, пошук виходу з кризової, тупикової ситуації на позитивний напрям розвитку системи — цими якостями, на мою думку, теж повинна володіти людина, яка має намір займатися аналітичною роботою.

Будьяка система фізичного плану, розпочинаючи свою діяльність, проходить певні ступені або етапи становлення та розвитку. Існують чотири етапи цього розвитку: початок, формування, діяльність, згасання. За цими чотирма словами ми уже можемо побачити структуру системи, яка має певну тривалість у часі та просторі, виходячи з чотирьох складових на етапах свого становлення. Яку тривалість у часі та просторові межі буде мати таке об’єднання це уже буде залежати від багатьох чинників: людського потенціалу, матеріально-технічного стану, фінансово-економічних показників.

Дозвольте, шановні колеги, зробити відступ, щоби викласти свою позицію, своє бачення побудови будь-якої системи від моменту народження до згасання. Але я не можу собі уявити, щоби будь хто зумів збудувати систему будь-якого рівня складності не застосувавши при цьому Сакральну Геометрію ТВОРЦЯ! Подивіться на світ навколо себе — і ви усе зрозумієте. МИ ЖИВЕМО У СВІТІ ФОРМ!!! А будь-яка система — це ФОРМА! Фізичне тіло людини — теж форма — для реалізації певних завдань у даному фізичному вимірі!

Тому, покладіть перед собою чистий листок паперу форматом А4. Ви, як людина, — система вищого рівня! Листок паперу — теж система свого роду, але нижчого рівня, яка має довжину, ширину, товщину, колір і т.п. На даному етапі між цими двома системами немає фізичного контакту — Ви просто дивитеся на чистий листок паперу! Погодьтеся, що як людина, ви обмірковуєте багато речей одномоментно. І раптом (або ж уже розмірковували над цим раніше), Ви фокусуєте у свідомості думку! О..! Це варте уваги — подумали Ви. Я пропоную Вам взяти олівець (ручку) в руку і поставити на чистому листку паперу (де забажаєте) — КРАПКУ! Чому крапку, а не слово або речення? Так легше розуміти механізм зародження будь-якої СИСТЕМИ! А, наголошу ще раз, будь-яка система народжується через Сакральну Геометрію ТВОРЦЯ!

https://www.youtube.com/c/ІгорХомин

  • Крапка (латентний стан системи)

Що відбулося?

1. Ви здійснили фізичний контакт з системою нижчого рівня через моторну функцію організму (у даному випадку – руки)!

2. Почали матеріалізацію (проявлення) майбутньої системи.

3. Позиціонували її у фізичному вимірі.

4. Тільки Вам, на даному етапі відомо, яка думка, речення заховане (зашифроване) за цією крапкою.

Що потрібно для розвитку будь-чого? Дія, рух, “вдихнути життя” в структуру!

Якщо переміщати крапку відносно себе ми отримаємо ЛІНІЮ!!!

pic_2

Якщо переміщати лінію відносно себе ми отримаємо — ПЛОЩИНУ!


pic3 pic4 pic5

cube1Якщо переміщати площину відносно себе — отримаємо тривимірну фігуру — наприклад: КУБ!

Отже:

Крапка — нульовий рівень;

Лінія — перший рівень (ширина);

Площина — другий рівень (довжина, ширина);

Тривимірна фігура — третій рівень (висота, довжина, ширина)

Світ форми — тривимірний простір планети Земля! Прошу також врахувати — ми живемо у чотиривимірному просторі! Таким чином за допомогою інформаційно-графічної моделі ми зрозуміли, яким чином можливо матеріалізувати системи будь-якого рівня складності у матерії фізичного плану.

ЩО Ж ТАКЕ КЛАСИЧНА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА?

https://uk.wikipedia.org/wiki/бізнес-аналітик

Міжнародний Інститут Бізнес-Аналізу (IIBA, International Institute of Business Analysis) визначає бізнес-аналітика «як посередника між зацікавленими особами для збору, аналізу, комунікації і перевірки вимог щодо зміни бізнес-процесів, регламентів і інформаційних систем. Бізнес-аналітик розуміє проблеми і можливості бізнесу в контексті вимог і рекомендує рішення, що дозволяють організації досягти своїх цілей». Термін не є сталим, часто для найменування фахівців, що виконують функції бізнес-аналітика використовуються синоніми – системний аналітик, аналітик вимог.

Робота бізнес-аналітика складається з наступних етапів:

1. Виявити потреби замовника, зрозуміти проблему, яку він хоче вирішити.

2. Самостійно або з допомогою команди сформулювати концепцію рішення.

3. Оформити концепцію в технічне завдання з конкретними вимогами до майбутнього проекту. Для цього використовуються різні техніки бізнес-аналізу — побудова моделей процесів і структур, прототипи користувацького інтерфейсу, сценарії використання. У цей же час проводиться точна оцінка працезатрат і терміни робіт.

4. Деталізувати кожну вимогу у вигляді специфікацій.

5. Консультувати програмістів і тестувальників під час розробки продукту, спірні моменти обговорювати з замовником.

Особисто мені імпонують усі п’ять пунктів, які структурують роботу бізнес-аналітика! Але…, шановні колеги, — дозволю собі розташувати ці п’ять пунктів у іншій послідовності та показати механізм реалізації цих етапів, як я це застосовую у комплексі. Тому:

Робота бізнес-аналітика складається з наступних етапів:

1. Виявити потреби замовника, зрозуміти проблему, яку він хоче вирішити.

2. Деталізувати кожну вимогу у вигляді специфікацій.

3. Самостійно або з допомогою команди сформулювати концепцію рішення.

4. Оформити концепцію в технічне завдання з конкретними вимогами до майбутнього проекту.

5. Консультувати програмістів і тестувальників під час розробки продукту, спірні моменти обговорювати з замовником.

Для цього використовуються різні техніки бізнес-аналізу — побудова моделей процесів і структур, прототипи користувацького інтерфейсу, сценарії використання. У цей же час проводиться точна оцінка працезатрат і терміни робіт.

knyga7А зараз на мою думку саме головне для координатора проекту: “Чи здатен він, (якщо створені команди для розробки проекту з різними завданнями) надати єдиний алгоритм спільної роботи над цими завданнями?” Якщо координатор цього не зуміє зробити — тоді або ж йому самому, або разом з командою — буде досить таки важко оформити єдину концепцію в технічне завдання з конкретними вимогами!

У наступному параграфі я покажу механізм, як організувати роботу різних команд по єдиному алгоритму

з виконанням усіх вищевказаних п’яти етапів бізнес-аналітики та координації проекту.

Все у нашому вимірі підпорядковується фізичним законам, щоби рухатися — потрібен напрям, щоби діяти — потрібно знати як, щоби отримати результат — потрібні зусилля!

МЕТА:

НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ

ІДЕЯ:

ВИБІР ДІЯЛЬНОСТІ

РЕАЛІЗАЦІЯ:

СТРУКТУРА ДІЯЛЬНОСТІ

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ БІЗНЕСУ — це саме той алгоритм для реалізації будь-якого проекту та об’єднання різнопланових завдань у цілісну структуру.

Інформаційна модель бізнесу

Функції класичного бізнес-аналітика

  • ІДЕЯ

1. Виявити потреби замовника, зрозуміти проблему, яку він хоче вирішити.

  • ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ

2. Деталізувати кожну вимогу у вигляді специфікацій.

  • МОТИВ ТА МОТИВАЦІЯ

3. Самостійно або з допомогою команди сформулювати концепцію рішення.

  • ФІНАНСОВО – МАТЕРІАЛЬНИЙ РЕСУРС

4. Оформити концепцію в технічне завдання з конкретними вимогами до майбутнього проекту.

  • ОРГАНІЗАЦІЯ СПРАВИ

5. Консультувати програмістів і тестувальників під час розробки продукту, спірні моменти обговорювати з замовником.

  • РЕЗУЛЬТАТ

Залежить від координатора та команди. Для цього використовуються різні техніки бізнес-аналізу — побудова моделей процесів і структур, прототипи користувацького інтерфейсу, сценарії використання. У цей же час проводиться точна оцінка працезатрат і терміни робіт. Вміння враховувати, що результат може бути і негативним!!!

  • БЛАГОСЛОВЕННЯ

Добро на реалізацію ідеї зацікавлених структур.

Більш докладну інформацію можна отримати через електронну книгу, яка розташована у інтернет-магазині сайту http://serpiko.info

ІТ-СФЕРА: СИСТЕМНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС “ПЕРШИЙ КРОК…”

© Serpiko Ukraine eBook 2016

З повагою. Хомин Ігор Йосипович

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: