ПРАВО

pic2

Шановні відвідувачі сайту https://serpiko.info

Останнім часом на теренах інтернету виникають непорозуміння поміж дописувачами того або ж іншого
контенту для своїх електронних сторінок.

Я цілком погоджуюся з тим, що чужу працю потрібно поважати, але і авторам потрібно вчитися захищати свої творіння від зазіхань!

Тому вважаю, якщо людина розташувала свої матеріали на сторінках свого сайту де їх можна вільно завантажити – будь хто вправі це зробити та використовувати для своїх цілей.

Певна річ, правилом гарного тону вважається подати хоча б посилання на автора та ресурс, звідкіля взято даний матеріал.

ПРАВОВЛАСНИКАМ

Якщо Ви вважаєте, що є правовласником інформації, яку викладено на цьому веб-сайті, і не бажаєте, щоб ці дані
розповсюджувалася без Вашої згоди, напишіть мені обов’язково! Я буду з Вами співпрацювати і звичайно ж видалю цей матеріал, якщо Ви аргументуєте свої претензії!

Для цього необхідно, щоби ви прислали на мою електронну скриньку write@serpiko.info  електронного листа, у якому обов’язково вказали мені наступні дані:

1. Документальне свідчення і доказ того, що це саме Ваш матеріал, захищений авторським правом: відсканований
документ з “мокрою”печаткою, або електронною поштою з офіційного поштового домена компанії правовласника, або інша конкретна інформація, що дає можливість однозначно розпізнати вас, як правовласника певної інформації.

2. У листі Ви можете вказати де і на яких умовах я можу отримати відомості та інформацію, а також посилання на те, що потрібно буде видалити. Будьте добрі вказати Ваші контактні дані для того, щоби відвідувачі мого сайту могли отримати від вас всю цікаву для них інформацію, щодо цього матеріалу.

3. Прямі посилання на сторінки сайту, що містять дані, які необхідно буде видалити. Посилання повинні мати вигляд, наприклад: https://serpiko.info або щось подібне. Після цього, в перебігу декількох днів, я обов’язково видалю з свого сайту цей матеріал.

Зверніть УВАГУ на наступну інформацію!

а) Я залишаю за собою право на можливість публікації на порталі тієї інформації, яка надіслана мені поштою.

б) Я не застосовую жорсткий контроль за діями відвідувачів сайту та авторів інформації, але все ж, при потребі, перевірю надані мені для публікації статті на плагіат і копіювання з інших джерел. Кожна інформація на веб-сайті, розміщується напівавтоматично, що відповідає загальновизнаній світовій практиці розміщення інформації в мережі інтернет. Однак, я у будь-якому випадку вирішу питання, які цікавлять Вас і стосуються матеріалів і посилань на ту інформацію,
яка порушує Ваші права.

в) Згідно закону про авторські та суміжні права, посилання на будь-які дані (інформаційне повідомлення), саме по собі, не є об’єктом авторського права. Таким чином, не варто надсилати на мою електронну пошту листи, які не мають під собою реальних підстав.

Дякую за розуміння. Успіху.
З повагою. Ігор Хомин.

Статтю редаговано за матеріалами
сайту:
http://vseznajka.com.ua

Уважаемые посетители сайта https://serpiko.info

В последнее время на просторах интернета возникают недоразумения между правонаследниками контента
для своих электронных страниц.

Я целиком согласен с тем, что чужой труд нужно уважать, но и авторам нужно учиться защищать свои творения от хищения!

Поэтому считаю, что если человек разместил свои материалы на страницах своего сайта где их можно свободно загрузить – будь кто вправе это сделать и использовать для своих целей!

Конечно, правилом хорошего тона считается подать хотя би ссылку на автора и ресурс, откуда взят даный материал.

ПРАВОНАСЛЕДНИКАМ

Если Вы считаете, что являетесь правонаследником информации, которая изложена на этом веб-сайте, и не желаете, чтобы эти данные распространялись без Вашего согласия, напишите мне обязательно! Я буду с Вами сотрудничать и конечно же удалю этот материал, если Вы аргументируете свои претензии!

Для этого необходимо, чтобы вы прислали на мой электронный ящик write@serpiko.info электронное письмо, в котором обязательно указали мне следующие данные:

1. Документальное свидетельство и доказательство того, что это именно Ваш материал, защищенный авторским правом: отсканированый документ с “мокрой”печатью, или по электронной почте с официального почтового домена компании правонаследника, или другая конкретная информация, которая дает возможность однозначно распознать вас, как правонаследника определенной информации.

2. В письме Вы можете указать где и на каких условиях я могу получить сведения и информацию, а также ссылку на то, что нужно будет удалить. Будьте добре указать Ваши контактные данные для того, чтобы посетители моего сайта могли узнать от вас всю интересную для них информацию, относительно этого материала.

3. Прямые ссылки на страницы сайта, которые содержат данные, которые необходимо будет удалить. Ссылки должны иметь вид, например: http://serpiko.info или что-то подобное. После этого, на протяжении нескольких дней, я обязательно удалю из своего сайта этот материал.

Обратите ВНИМАНИЕ на следующую информацию!

а) Я оставляю за собой право на возможность публикации на портале той информации, которая прислана мне по почте.

б) Я не применяю жесткий контроль за действиями посетителей сайта и авторов информации, но все же, при потребности, проверю предоставленные мне для публикации статьи на плагиат и копирование из других источников. Каждая информация на веб-сайте размещается полуавтоматически, что отвечает общепризнанной мировой практике размещения информации в сети Интернет. Однако, я в любом случае решу вопросы, которые интересуют Вас и касаются материалов и ссылок на эту информацию, которая нарушает Ваши права.

в) Согласно закону об авторских и сопредельных правах, ссылки на любые данные (информационное сообщение), сами по себе, не являются объектом авторского права. Таким образом, не следует присылать на мою электронную почту письма, которые не имеют под собой реальных оснований.

Благодарю за понимание. Успеха.
С уважением. Игорь Хомин.

Статью редактировано за материалами
сайта: http://vseznajka.com.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: